เว็บสล็อตแตกง่าย กอ.รมน.ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบกรณีร้องเรียนโครงการคอนโดหรูที่กะตะน้อย รอศาลปกครองสูงสุดชี้แนวเขตป่าไม้

เว็บสล็อตแตกง่าย กอ.รมน.ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบกรณีร้องเรียนโครงการคอนโดหรูที่กะตะน้อย รอศาลปกครองสูงสุดชี้แนวเขตป่าไม้

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ลงพื้นที่ภูเก็ต เว็บสล็อตแตกง่าย ตรวจสอบข้อเท็จจริงร้องเรียนโครงการคอนโดหรูที่กะตะน้อย สร้างทั้งๆ ที่ นส.3 ก.ถูกเพิกถอน ด้านที่ดินหยุดออกโฉนดรอศาลปกครองสูงสุดชี้ชัด หาความชัดเจนแนวเขตป่าไม้ หวั่นกระทบผู้ซื้อกว่า 400 ห้อง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (14 ก.พ.) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 

พลโทกิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป 4) กองอำนวยการรักษาความมั่นใจภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัย(คอนโดมิเนียม) โครงการ เดอะ พีค เรสซิเด้นท์ หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายหลังที่นายสมบัติ อติเศรษฐ ประธานโรงแรมในเครือกะตะธานี ผู้ประกอบการ และชาวบ้านกะตะน้อย จ.ภูเก็ต ได้ร้องเรียนไปยัง ศปป.4 กอ.รมน.เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นมาของเอกสารสิทธิที่ดิน นส 3 ก เลขที่ 1863 หมู่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 17 ไร่เศษ ที่ตั้งโครงการ เดอะ พีค เรสซิเด้นท์ การออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการของเทศบาลตำบลกะรน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ โดยมีว่าที่ร้อยวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคไพร นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินภูเก็ต นายไพศาล หนูพิชัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน อัยการจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภูเก็ต นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานโรงแรมในเครือ กะตะธานี และประธานมูลนิธิรักษ์ท้องถิ่น ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจ้งถึงรายละเอียดในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

จากนั้นในเวลา 13.00 น. คณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนที่ตั้งโครงการ เดอะพีค เรสซิเด้นท์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขานาคเกิด หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่ขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 444 ห้อง จำนวน 11 อาคาร เป็นอาคารสูง 2 -5 ชั้น มูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท โดยโครงดารดังกล่าวสามารถขายได้หมดทั้งโครงการแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของโครงการมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 สามารถโอนและส่งมอบให้ลูกค้าได้ภายในอีก 1 ปี ครึ่ง โดยมีนายทวีชัย ลีช้าย ทนายความโครงการ เดอะ พีค เรสซิเด้นท์ และวิศวกรโครงการให้ข้อมูลและชี้แจ้งรายละเอียดให้คณะได้รับทราบ

ก่อนที่ทางคณะ ศปป.4 กอ.รมน.จะเดินทางลงพื้นที่ในจุดที่ผู้ร้องเรียนได้นำป้ายผ้าที่มีข้อความคัดค้านการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรู มีติดไว้เพื่อแสดงสัญลักษณ์ไม่เอาคอนโดมิเนียม โดยมีนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานโรงแรมในเครือกะตะธานี และประธานมูลนิธิรักษ์ท้องถิ่น ได้ให้ข้อมูลและสาเหตุที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการออกมาคัดค้านโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการประชุมนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้ข้อมูลความเป็นมาของเอกสารสิทธิที่ดินและการอนุญาตก่อสร้างโครงการ เดอะ พีค เรสซิเด้นท์ 

โดยนายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงถึงที่มาของเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ก.เลขที่ 1863 เนื้อที่ 17 ไร่เศษ ว่า เมื่อปี 2536 ได้มีการยื่นขอออก นส.3 ก.แปลงดังกล่าว จำนวน 5 คน โดยไม่มีหนังสือแจ้งการครอบครอง (ไม่มี ส.ค.1) แต่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถออก น.ส.3 ก.ให้ได้ ต่อมาในปี 2552 ศาลปกครองสูงสุดยุติบังคับคดี ที่ดินแปลงนี้ไม่สามารถออก นส.3 ก.ได้ จากการตีความภาพถ่ายทางอากาศของกรมที่ดิน ปรากฎว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การออก นส.3 ก. หลังจากนั้นในปี 2554 มีการยื่นขอออก นส.3 ก.อีกครั้ง จาก 1 ใน 5 ของผู้ที่ยื่นขอออกในปี 2536 ทางสำนักงานที่ดินจึงได้พิจารณาคำขอใหม่ และออก นส.3 ก.ในปี 2555 โดยระบุว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าไม้ เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 44 ตรว.ให้กับ นายสุชาติ รักสงบ และมีการซื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือกันว่า จนถึงปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวมี พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ และนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย เป็นผู้ครอบครอง โดยโคงการเดอะ พีค ซื้อต่อมาแต่ยังไม่มีการโอนแต่อย่างใด

หลังจากนั้นหนึ่งในผู้ที่ขอยื่นออกเอกสารสิทธิ นส.3 ก. ตั้งแต่เริ่มต้นได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง และศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิพากษาให้เพิกถอน นส.3 ก.เลขที่ 1863

โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าว ทางกรมที่ดินได้มีการอุทรณ์ ปัจจุบันอยู่ในขบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

นายอำนวย กล่าวเพิ่มว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ นส.3 ก. ได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินจาก นส.3 ก.เลขที่ดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงานที่ดินได้หยุดดำเนินการในการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

ด้านนายไพศาล หนูพิชัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ชี้แจงว่า การตรวจสอบแนวพิกัดที่ตั้งของที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าไม้ และที่ผ่านมาทางป่าไม้จังหวัดภูเก็ตได้เข้าจับกุมผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่ก่อสร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตป่าไม้มาหลายครั้ง ซึ่งศาลได้ตัดสินดำเนินคดีและยึดของกลางที่เป็นรถแบ็คโฮไว้แล้ว สล็อตแตกง่าย