July 2022

สธ.เผย การลดระดับโควิด-19 ต้องใช้เวลา

สธ.เผย การลดระดับโควิด-19 ต้องใช้เวลา

กระทรวงสาธารณสุขของไทยกล่าวว่ารัฐบาลต้องใช้เวลามากขึ้นก่อนที่จะดาวน์เกรด Covid-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไวรัสจัดเป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้ทางการไทยสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมการแพร่กระจาย ขณะนี้ สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในระดับประเทศและทั่วโลก เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อลดระดับการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม ตามรายงานบางกอกโพสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล...

Continue reading...

ชาวอเมริกันชื่นชอบแมลงที่กินได้ของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ

ชาวอเมริกันชื่นชอบแมลงที่กินได้ของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย) ระบุ อธิบดีกรมฯ ภูษิต รัตนกุล เสรีเรืองฤทธิ์ กล่าวกับTNAว่า ทางกรมฯ พบว่าจากการสำรวจโอกาสการส่งออกของไทยของไทยว่าการบริโภคแมลงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญในสหรัฐอเมริกา ภูษิตแนะว่าผลิตภัณฑ์จากแมลงควรทำการตลาดผ่านร้านอาหาร เพราะใช้แมลงเป็นส่วนผสม เขากล่าวว่าชาวเม็กซิกันอเมริกันควรเป็นเป้าหมายในการทำการตลาดโดยเฉพาะ เพราะพวกเขาชอบใช้ผลิตภัณฑ์จากแมลงเป็นส่วนผสม ภูษิตกล่าวเสริมว่าผลิตภัณฑ์ควรวางตลาดผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเช่น...

Continue reading...